Zgłoszenie budowy szamba – krok po kroku

Na wybudowanie szamba najczęściej decydują się osoby mieszkające w domu jednorodzinnym lub planujące jego budowę, gdy działka nie posiada przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W momencie podjęcia decyzji o budowie zbiornika na nieczystości należy jednak pamiętać o dopełnieniu formalności, które umożliwią rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z prawem. Kiedy więc należy zgłosić budowę szamba, a kiedy niezbędne będzie oficjalne pozwolenie na budowę? Jak zgłosić budowę szamba i o czym należy pamiętać przy planowaniu inwestycji? Wyjaśniamy!

Kiedy konieczna jest budowa szamba?

Szamba betonowe to zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, które buduje się bezpośrednio na terenie działki, na której znajduje się budynek mieszkalny. Wyróżniamy szamba jednokomorowe, bez możliwości segregacji ścieków oraz szamba dwukomorowe, umożliwiające podział zbieranych nieczystości na stałe i płynne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. mówi, że szambo betonowe może zostać wybudowane tylko na działkach budowlanych i w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Nie dopuszcza się budowy zbiorników na obszarach narażonych na występowanie powodzi i zalewanie wodami opadowymi oraz na terenach podlegających szczególnej ochronie środowiska.

Zgłoszenie budowy szamba a pozwolenie na budowę – kiedy będą wymagane?

Wybudowanie szamba bez oficjalnego pozwolenia na budowę może mieć miejsce wyłącznie w przypadku zbiorników o pojemności do 10 metrów sześciennych. W takiej sytuacji wystarczy dokonać zgłoszenia budowy szamba w odpowiedniej instytucji (w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu). Czas rozpatrywania wniosku zwykle trwa 21 dni.

W przypadku chęci wybudowania zbiornika o pojemności powyżej 10 metrów sześciennych obowiązkowe będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę. Przy składaniu wniosku konieczne będzie także dołączenie projektu budowlanego i mapy do celów projektowych, a na decyzję instytucji należy czekać co najmniej 65 dni. Warto jednak podkreślić, że w przypadku budowania zbiornika na potrzeby gospodarstw domowych, zwykle wybiera się szamba o pojemności poniżej 10 metrów sześciennych, co ułatwia sprawne dopełnienie formalności.

Jak dokonać zgłoszenia budowy szamba na działce?

Choć zgłoszenie budowy zbiornika na nieczystości wiąże się z przygotowaniem kilku dokumentów, cała procedura jest prosta, a formalności można przygotować w domu. Jak więc zgłosić budowę szamba w kilku krokach?

Krok 1. Wypełnij wniosek budowy szamba

Wniosek o zamiarze wybudowania szamba powinien zawierać takie informacje jak rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych. W zgłoszeniu należy więc wskazać, jakie roboty zostaną wykonane (budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 metrów sześciennych), z jakiego materiału powstanie zbiornik (beton), gdzie zbudowane zostanie szambo (adres, numer ewidencyjny działki, właściciel nieruchomości) oraz termin rozpoczęcia prac budowlanych. Wniosek można wypełnić na komputerze, a następnie wydrukować i podpisać lub przygotować dokument pisemnie.

szambo betonowe w dole

Krok 2. Dołącz niezbędne formalności

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak rysunek przedstawiający umiejscowienie zbiornika na działce (wówczas należy pamiętać o odpowiednich odległościach od granicy działki i budynków), rysunek przedstawiający zbiornik i jego wymiary oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. W niektórych sytuacjach instytucja może wymagać zaświadczenia/opinii od zarządcy sieci wodno-kanalizacyjnej, potwierdzające brak możliwości przyłączenia budynku do instalacji.

Krok 3. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji

Jak wcześniej wspomniano, wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Krok 4. Poczekaj na decyzję

W przypadku zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 metrów sześciennych instytucja ma 21 dni na zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości we wniosku. W takiej sytuacji konieczne będzie dopełnienie formalności i uzupełnienie dokumentów o brakujące elementy. Jeśli jednak starostwo lub urząd nie wyrażą sprzeciwu, stosuje się tzw. zasadę milczącej zgody, uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych we wskazanym we wniosku terminie.

O czym należy pamiętać, chcąc zgłosić budowę szamba?

Planując budowę szamba, należy zadbać m.in. o wyznaczenie odpowiedniego miejsca, w którym rozpoczną się prace budowlane. Odległości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy mówią, że szambo powinno znajdować się w odległości:

  • nie mniej niż 2 metry od granicy działki,
  • co najmniej 5 metrów od budynków mieszkalnych,
  • 1,5 metra od gazociągów i wodociągów,
  • 3 metrów od krzewów i drzew,
  • 15 metrów od studni.

Jednocześnie należy podkreślić, że odległości te mogą zostać ustalone na innym poziomie w zależności od usytuowania działki. Szczegółowe informacje powinny zostać określone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niektóre projekty posiadają także określoną gotową lokalizację szamba w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Decydując się na wybudowanie szamba, należy także pamiętać o konieczności zawarcia umowy z firmą asenizacyjną na odbieranie nieczystości. Obowiązek powstaje wraz ze złożeniem zgłoszenia budowy szamba do instytucji. W przypadku kontroli zbiornika w sytuacji nieposiadania aktualnej umowy, właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną.

Podsumowanie

Szambo betonowe to rozwiązanie, na które decydują się osoby zamieszkujące budynek bez możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wybudowanie zbiornika na nieczystości jest obowiązkowe, gdyż nie ma możliwości odprowadzania ścieków do innego miejsca. Projektując budowę szamba, należy pamiętać, że dla zbiorników o pojemności powyżej 10 metrów sześciennych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak w przypadku domów jednorodzinnych zbiorniki o mniejszej pojemności są w zupełności wystarczające.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: IMPERIA Web Studio