Opróżnianie szamba – jak często to robić?

Szambo betonowe to jeden ze sposobów odprowadzania ścieków z gospodarstwa domowego. Znajdujący się niedaleko domu zbiornik na nieczystości należy regularnie opróżniać, a częstotliwość wywozu ścieków zależy od kilku aspektów. Jak działa szambo przydomowe i jak często trzeba opróżniać zbiornik zewnętrzny? Kto zajmuje się opróżnianiem szamba i jaki jest koszt takiej usługi? Czytaj dalej i dowiedz się więcej o konieczności opróżniania szamba!
zbiornik na ścieki

Jak działa przydomowe szambo betonowe?

Szambo betonowe jest znacznie tańszą alternatywą przydomowej oczyszczalni ścieków. Na budowę zbiornika decydują się osoby w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ich działki nie przewiduje przyłącza do kanalizacji sanitarnej. W zależności od potrzeb użytkowników i liczby mieszkańców można zdecydować się na szambo jedno-, dwu-, a także wielokomorowe. Szambo jednokomorowe to zbiornik, do którego trafiają wszystkie ścieki bez możliwości ich segregacji. W przypadku zbiornika dwukomorowego nieczystości dzielone są na grube i płynne. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie preparatów biologicznych zamieniających ścieki w wodę, którą następnie można odprowadzić do gruntu. Szamba trzykomorowe działają na podobnej zasadzie jak zbiorniki dwukomorowe, jednak w ich przypadku istnieje możliwość wykonania zabiegu tzw. napowietrzania, co z kolei umożliwia stworzenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jak często należy opróżniać szambo?

Nie ulega wątpliwości, że przydomowe szambo znacznie odciąża lokalne oczyszczalnie ścieków i zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Opróżnianie zbiornika ma ogromne znaczenie nie tylko dla ochrony środowiska, ale także dla zdrowia mieszkańców i sprawności zainstalowanego systemu kanalizacyjnego. W zależności od rodzaju wybranego zbiornika, a także od kilku innych aspektów, wypompowywanie szamba zwykle należy wykonywać co 3-4 tygodnie.

Od czego zależy częstotliwość opróżniania szamba?

To, jak często trzeba będzie opróżniać zbiornik, zależy między innymi od wielkości szamba. Zbiorniki jednokomorowe, ze względu na brak podziału nieczystości na płynne i stałe, należy oczyszczać znacznie częściej niż szamba dwu- i trzykomorowe. Dzięki podziałowi ścieków i możliwości wykorzystania preparatów biologicznych zamieniających nieczystości w wodę, opróżnianie szamba można wykonywać dużo rzadziej. Częstość wywozu nieczystości zależy także od liczby domowników oraz od zużycia wody. Im więcej osób będzie korzystać z instalacji kanalizacyjnej, tym szybciej zbiornik się napełni. Ponadto w miesiącach zwiększonego zużycia wody (na przykład latem, czy w okresie świątecznym), szambo może napełniać się znacznie szybciej. Optymalny czas na wywóz nieczystości to moment, gdy zbiornik jest niemalże cały wypełniony lub sytuacja, gdy ścieki zaczynają wytwarzać nieprzyjemny zapach. W większości przypadków szambo wystarczy opróżniać raz na miesiąc, a posiadając zbiornik wielokomorowy, można liczyć na zmniejszenie częstotliwości opróżniania nawet o połowę.

Skąd wiedzieć, kiedy opróżnić szambo?

Najprostszym sposobem na kontrolę napełnienia zbiornika jest samodzielne sprawdzanie poziomu nieczystości w szambie. Osoby, które chciałyby ograniczyć wizyty przy zbiorniku nieczystości, mogą zdecydować się na zamontowanie w szambie czujnika ilości ścieków, który wysyła do zainstalowanego w domu odbiornika sygnał, gdy konieczny jest wywóz odpadów.
wywóz szamba

Wywóz szamba – kto zajmuje się opróżnianiem szamba?

Po napełnieniu zbiornika należy niezwłocznie podjąć czynności mające na celu jego opróżnienie. Warto jednak wiedzieć, że transport nieczystości ciekłych nie może zostać wykonany przez dowolną osobę. Usługi wywozu szamba świadczone są przez profesjonalne firmy asenizacyjne posiadające odpowiednie zezwolenia, a także wymagany sprzęt i wykwalifikowanych pracowników. Specjaliści wykonujący opróżnianie zbiorników bezodpływowych dbają o spełnienie norm bezpieczeństwa, nie narażając mieszkańców na kontakt z wytwarzającymi się w szambie szkodliwymi dla zdrowia gazami. Warto podkreślić, że choć szambo jest własnością osoby zarządzającej działką, nie można ignorować sygnałów o przepełnianiu się zbiornika ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i sąsiadów oraz ochronę środowiska. Znajdujące się w szambie nieczystości wskutek rozkładu wydzielają gazy takie jak metan, siarkowodór, czy amoniak, a kontakt z nimi stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia. Właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Gminy ma prawo kontrolować regularne wywożenie nieczystości poprzez sprawdzanie umowy zawartej z firmą asenizacyjną i wystawione przez nią rachunki za usługę. Za nieposiadanie dokumentów grozi kara pieniężna wynosząca nawet 5000 złotych.

Jaki jest koszt wywozu szamba?

Cena wywozu nieczystości różni się w zależności od regionu Polski, a także od wielkości zbiornika i ilości zebranych ścieków. Średni koszt opróżnienia szamba wynosi od 150 do 400 złotych. W większości przypadków firmy asenizacyjne doliczają do tej kwoty opłatę za dojazd do klienta.

Jak neutralizować nieprzyjemny zapach szamba?

Przykry zapach nieczystości wytwarza się w sytuacji, gdy ścieki znajdują się w zbiorniku zbyt długo. Sposobem na ograniczenie nieprzyjemnego zapachu jest przede wszystkim regularne opróżnianie szamba i dbanie o higienę zbiornika. Warto jednak wiedzieć, że na rynku istnieją preparaty biologiczne, których zadaniem jest przyspieszanie procesu rozkładu substancji organicznych, a co za tym idzie – powstawanie przykrych zapachów jest znacznie opóźnione. Ponadto takie preparaty obniżają ryzyko wystąpienia zatorów i zanieczyszczeń w rurach, co ma pozytywny wpływ na drożność systemu kanalizacyjnego.

Budowa szamba – o czym należy pamiętać?

Zgodnie z obowiązującym prawem, zbiornik na nieczystości można wybudować tylko w sytuacji, gdy działka nie ma możliwości przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Warto podkreślić, że budowa jest niemożliwa na terenach narażonych na występowanie powodzi i zalewanie wodami opadowymi, co mogłoby doprowadzić do rozprzestrzeniania się nieczystości. Ponadto szambo nie może zostać wybudowane na działce podlegającej szczególnej ochronie środowiska. Niezwykle ważne jest, aby postawienie na działce zbiornika nie było samowolą budowlaną, za co grożą kary pieniężne. Chcąc wyposażyć działkę we własny system kanalizacyjny, konieczne jest zgłoszenie budowy szamba do starostwa powiatowego lub do urzędu miasta na prawach powiatu. Szambo na zgłoszenie można wybudować tylko w przypadku zbiorników o pojemności do 10 metrów sześciennych. W przypadku większych zbiorników konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Planując zakup zbiornika na nieczystości, należy pamiętać o odpowiedniej lokalizacji szamba. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szambo powinno znajdować się w odległości:
  • co najmniej 5 metrów od budynków mieszkalnych,
  • 3 metrów od drzew i krzewów,
  • 1,5 metra od wodociągów i gazociągów,
  • 15 metrów od studni,
  • nie mniej niż 2 metrów od granicy działki.
Warto dodać, że wszystkie odległości powinny zostać uwzględnione w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a niektóre projekty działek posiadają określoną gotową lokalizację szamba w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Składając wniosek o pozwolenie na budowę zbiornika, osoba rozpatrująca dokument oceni, czy odległości będą spełniać wymogi prawne i wyda właściwą decyzję.

Opróżnianie szamba – podsumowanie

Obowiązek wywozu nieczystości dotyczy wszystkich właścicieli działek z zamontowanym własnym systemem odprowadzania ścieków. Zbiornik należy opróżniać zazwyczaj raz w miesiącu, a w przypadku szamba wielokomorowego, częstotliwość wywozu nieczystości może być mniejsza. Warto pamiętać, że opróżnianiem szamba może zająć się tylko profesjonalna firma, posiadająca wymagane przez prawo zezwolenia i odpowiedni sprzęt do pracy. Ignorowanie oznak o konieczności wywozu ścieków może skutkować nie tylko przelaniem się zbiornika i wypłynięciu nieczystości na działkę, ale także otrzymaniem wysokiej kary pieniężnej.
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: IMPERIA Web Studio